Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: inglotcosmetics.cz

Společnost: Seventeen Cosmetics Retail s.r.o

Se sídlem: Točitá 285, 251 62 Svojetice

IČ: 24289591

DIČ: CZ24289591  

E-mailová adresa: info@inglotcosmetics.cz

Telefonní číslo: +420 777 435 303

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

Důvod vrácení zboží:

Kupní cenu požaduji vrátit : *)

  1. bezhotovostním převodem na účet č.:
  2. v hotovosti na níže uvedené adrese (___________, _________________________)

Adresa pro zaslání formuláře a vráceného zboží:

Seventeen Cosmetics Retail s.r.o

Točitá 285, 251 62 Svojetice

E-mailová adresa: info@inglotcosmetics.cz

Telefonní číslo: +420 777 435 303

……………………. Dne ………………….

Podpis ……………….

Jméno a příjmení spotřebitele ……………………………….....

*) Zvolený způsob zakroužkujte, popř. doplňte požadovanými údaji (č. účtu atd.)

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle občanského zákoníku právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, jmenovitě především doklad o koupi.

Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Příslušná částka zahrnuje cenu zboží a náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Dle ustanovení § 1837 odstavce d, Zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Konkrétně se jedná např. o zboží dodatečně potištěné nebo přímo vyrobené na zakázku - s čísly, jmény či jiným potiskem dle přání zákazníka.

Nasledujte nás na Facebooku